Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig antwoord!